Privacy verklaring

Van Leeuwen Oplaad, gevestigd aan Braillestraat 39, 2652XV Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Tim van Leeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming en is bereikbaar via mail@vanleeuwenoplaad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Leeuwen Oplaad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt, al dan niet via deze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam, emailadres, telefoonnummer en andere gegevens vanuit contactformulieren Wanneer u een reactie achterlaat op onze website of wanneer u een contactformulier invult dan wordt de inhoud hiervan naar ons mailadres verzonden.
IP-adres Wanneer u een reactie achterlaat op onze website of wanneer u een contactformulier invult dan wordt uw IP-adres verwerkt en opgeslagen.
Gegevens over uw activiteiten op onze website De gegevens over uw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Hierbij anonimiseren wij uw IP-adres waardoor deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om u als persoon te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden.
Internetbrowser en apparaat type Door middel van Google Analytics kunnen wij achterhalen welke browser en welk apparaat onze bezoekers gebruiken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@vanleeuwenoplaad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Leeuwen Oplaad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Van Leeuwen Oplaad analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Van Leeuwen Oplaad gebruikt de door u aan ons gestuurde informatie vanuit de contactformulieren op onze site om uw vraag te kunnen beantwoorden of u bijvoorbeeld te kunnen voorzien van meer informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Leeuwen Oplaad verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Leeuwen Oplaad gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook gebruiken wij cookies om statistieken over het gebruik van de site te meten waarmee we de website kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt u zelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Leeuwen Oplaad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen naar mail@vanleeuwenoplaad.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Leeuwen Oplaad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@vanleeuwenoplaad.nl